Na suche przekąski miska, z której nic nie wyleci. Przekręca się odpowiednio i wszystkie smakołyki zostają na miejscu. Sympatyczny patent. Filmik przedstawia młodą użytkowniczkę.