W Warszawie już wszystko jasne! Nie musisz już się teraz denerwować! Teraz dopilnuj terminów i formalności
Zebrałam dla Ciebie daty, których musisz przestrzegać w tym roku.  Są zmiany!

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

daty: 22-28 marca godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

daty : 29 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

daty: 29 marca godz. 13.00 – 10 kwietnia godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

daty: 29 marca godz. 13.00 – 11 kwietnia godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

daty: 15 maja godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

daty: 15 maja godz. 13.00 – 19 maja do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

daty: 23 maja godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

data:od 23 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

data: 20 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

daty: 20 czerwca godz. 16.00 – 25 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

daty: 20 czerwca – 26 czerwca godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

data: 30 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

daty: 30 czerwca godz. 13.00 – 5 lipca godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

data: 7 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

data: 31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Nie wiesz dlaczego w tym roku harmonogram wygląda inaczej niż zwykle? Przeczytaj koniecznie tu.