Książeczki Zdrowia Dziecka zostały wycofane w 2002 roku. Od stycznia 2016 roku znów są dokumentem obowiązkowym. Co to oznacza?

Oczywiście, Książeczkę Zdrowia Dziecka uzupełnia lekarz wraz z rodzicem, ale to na rodzicu spoczywa obowiązek dostarczania i wymagania aktualizacji dokumentu medycznego aktualnymi treściami – to podstawowa zmiana. I o tym, jako rodzic powinieneś pamiętać. Dodatkowo, zmiana nie dotyczy tylko dzieci urodzonych w roku 2016, ale również wszystkich, które obejmuje opieka pediatryczna. Zatem, jeśli jeszcze nie masz Książeczki Zdrowia, radzę się w nią szybko zaopatrzyć i poprosić w przychodni o uzupełnienie danych z poprzednich lat.

Wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka pozwoli na kompleksowe monitorowania losów dziecka, opieki zdrowotnej przez rodziców oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia czytamy:
„Książeczka Zdrowia Dziecka będzie obowiązkowo prowadzoną dokumentacją medyczną przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych u dziecka. Dzięki ujednoliconemu wzorowi umożliwi szybkie znalezienie informacji istotnych dla danego dziecka, co jest szczególnie ważne w stanach nagłych, w tym w stanach zagrożenia życia.”


Książeczka Zdrowia Dziecka powinna być dokumentem wymaganym przy każdej wizycie w placówce medycznej, w której będzie odnotowywało się działania zarówno profilaktyczne (bilanse zdrowia, szczepienia, wizyty stomatologiczne) jak i lecznicze (w poradniach specjalistycznych, szpitalach).


Cóż mogę powiedzieć? Tak, pełna zgoda. Tylko, czy zawsze mamy Książeczkę Zdrowia Dziecka ze sobą? Wiadomo: kolonie, dalekie wyjazdy- to tak! Ale na przykład podróż do Krakowa? Mam przyjaciółkę, która stosuje rozwiązania praktyczne np w samochodzie ma kserówki „książeczek” całej czwórki dzieci. Zdecydowanie uważam, że dokumentacja medyczna powinna być dostępna online dla lekarzy, ale do tego czeka nas jeszcze długa droga. Tymczasem dla chętnych pogłębienia wiedzy w zakresie polecam całość rozporządzenia wraz załącznikami.