Od dziś można składać wniosek, aby otrzymać 500 zł na dziecko. O czym trzeba pamiętać, jakie są wymagania i jakie dokumenty będą nam potrzebne? Krótki poradnik dla rodziców, którzy chcą złożyć wniosek 500+.

Przypomnę zasady

  • 500 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia (ukończenia).
  • Przysługuje również na 1 dziecko, jeśli dochód rodzica w 2014 roku nie przekroczył 800 zł netto lub 1200 zł netto przy dziecku niepełnosprawnym
  • Należy się rodzicom, opiekunom, rodzicom adopcyjnym, zastępczym itd.
  • Świadczenie nie należy się dla osób przebywających za granicą i pobierających podobne świadczenia
  • Otrzyma je również cudzoziemiec, jeśli zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące Polskę
  • 500+ nie będzie się wliczało do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń.

 

Harmonogram

Wnioski można składać od początku programu i należy ponawiać składanie co roku w swojej gminie. Złożony do czerwca tego roku zapewni wyrównanie do kwietnia. Do programu można przystąpić w dowolnym momencie i zacząć otrzymywać świadczenia od momentu złożenia wniosku. Potem wnioski będzie się składało od 1 sierpnia.

Urząd będzie miał 3 miesiące na podjęcie decyzji i wypłatę. Prawo będzie wydawane na rok: od 1 października do 30 września. Pierwszy wniosek będzie ważny aż do 30 września 2017.

 

Finanse

Pieniądze będą przelewane na konto bankowe lub będą wypłacane w gotówce.

500 zł otrzymamy w pełnej kwocie.

 

Jak złożyć?

Online: wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany, możemy skorzystać z empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP

W banku: 18 banków i dwa zrzeszenia banków spółdzielczych. Co ważne, banki nie biorą pieniędzy za składanie wniosków

Wnioski o wypłatę świadczenia dostępne są w urzędach gmin, w ośrodkach pomocy społecznej oraz w internecie

Korespondencyjnie na poczcie.

W Warszawie – poza rejestracją elektroniczną, ratuszem i urzędami dzielnic – są tam, na liście punktów, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, a nawet punkty obsługi pasażerów ZTM.

 

Co należy załączyć do wniosku?

UWAGA: nie musimy składać PITu za rok 2014!

Możliwe załączniki, które możemy złożyć:

załącznik nr 2: jeśli mieliśmy inne dochody za 2014 np. rentę czy stypendium doktoranckie

załącznik nr 3: składają osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej

załącznik nr 4: dla posiadaczy gospodarstwa rolnego

załączniki wypełnia każdy z rodziców/ opiekunów osobno