Żadna matka nie zostanie bez wsparcia. Niezależnie od tego czy płaciłaś składki, albo i nie, tego czy jesteś studentką lub nigdy nie pracowałaś - otrzymasz 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego.…
Continue Reading