Czy wiesz, co się zmieniło? Komu przysługuje? Proste wyjaśnienia i podpowiedzi. Urlopy macierzyńskie 2016 w przystępnym FAQu.

Zmiany wchodzą w życie 2.01.2016 roku – to ważne!

Bezrobotni i studenci, rolnicy oraz pracujący na umowę o dzieło otrzymają taki sam zasiłek macierzyński w postaci 1 tysiąca złotych netto. Urlopy macierzyńskie 2016 dotyczą teraz nowych grup objętych zasiłkiem.

 

⇒ Urlopy macierzyńskie 2016: ile tygodni nam przysługuje?

20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni mama może wykorzystać jeszcze przed porodem).
*6 tygodni może wykorzystać tata. UWAGA! Ojciec musi być pracownikiem etatowym, prowadzić działalność gospodarczą lub pracować na podstawie umowy-zlecenia. Czyli w dwóch ostatnich przypadkach musi opłacać dobrowolną składkę chorobową

W sumie urlop macierzyński teraz to 26 tygodni. Chyba, że… urodzimy więcej niż jedno dziecko.

 

⇒ Co po urlopie macierzyńskim?

Urlop rodzicielski, który trwa 26 tygodni. Mogą go wziąć tylko osoby opłacające składkę chorobową, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Od 2 stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński będzie połączony z urlopem rodzicielskim, który teraz wyniesie nie 26 a 32 do 34 tygodni, w zależności od tego, czy matka rodzi jedno, czy więcej dzieci.

 

⇒ Urlop rodzicielski w częściach

Urlop rodzicielski można było wykorzystać w maksymalnie 3 częściach, nie krótszych niż 8 tygodni. Po 2.01.2016 roku będzie można go podzielić na aż 4 części. Będzie można z niego skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat, czyli dokładna data urodzin Twojego malucha nie będzie się liczyła.

Do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dowolnym czasie, który nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

 

⇒ Praca na pół etatu i wydłużony urlop

Jeśli rodzic korzysta z urlopu może pracować maksymalnie na pół etatu. W takich wypadkach urlop zostanie wydłużony o połowę czasu np. aż do 64 tygodni.

 

⇒ 2 dni zwolnienia na dziecko – dobra zmiana

2 dni zwolnienia z pracy w związku z wychowaniem dziecka do lat 14 będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. Nie trzeba już będzie zwalniać się na cały dzień z powodu wizyty u lekarza. Teraz do dyspozycji mamy 16 godzin dla obojga rodziców. Szkoda, ze nic nie zmieniło się w tej kwestii dla rodzin wielodzietnych.

 

⇒ Wniosek o urlop macierzyński i rezygnacja

Mamy więcej czasu! Wniosek należy przedstawić pracodawcy do 21 dni po porodzie. Tylko 20 tygodni jest obowiązkowych dla matki. Jeśli mama rezygnuje z urlopu rodzicielskiego z niego skorzystać ojciec dziecka.

 

Macie jakieś pytania o urlopy macierzyńskie 2016? Piszcie w komentarzach!